top of page

פרוייקטים מחלום למציאות

אנחנו אוהבים אתגרים, מעיצוב קירות או גדרות ועד פיתוח תוכן והפתעות אנחנו אוהבים להפוך חלומות למציאות במעורבות כל הקהילה 

סדנאות

מפגש שייתן לכם השראה וכלים פרקטיים בתחום החשיבה היוצרת, לארגונים, חברות וצוותי חינוך

תל"ן - תכנית לימודים נוספת

בדיוק מה שחסר במערכת השעות בביה"ס: תהליך פיתוח חשיבה יוצרת לתלמידים מיסודי ועד תיכון, כלים פרקטיים לעולם החדש

השתלמויות ותהליכים

כדי ללמד איך ללמוד צריך להיות תלמיד בעצמך, כל אדם ומורים  במיוחד יודעים שהם צריכים להמשיך להתפתח, לחשוב וליצור יחד חינוך בעולם החדש

bottom of page