top of page

פרסונה 66 - תקשורת מאחה עם

Ady Kayrouz

09/01/2020

לעדי יש את היכולת למצוא את הטוב ולייצר קשר מדהים ומיוחד בין אנשים במהירות מדהימה. כיום עדי מובילה את לימודי התואר השני ברשת הייטק-היי אבל ביקשתי שנדבר על התפקיד הקודם שלה, דיקנט תלמידים בתיכון הייטק-היי לאומנויות המדיה (HTH Media Arts).

כשחושבים על הייטק-היי אנשים מדברים המון על למידה מבוססת פרויקטים, מה שאנשים מפספסים זה שהייטק-היי זו גישה שלמה, בשיחה עם עדי דיברנו על איך ביה"ס שהיא עבדה בו פועל. שוחחנו על מנהיגות משותפת, על החשיבות של אוטונומיה ושכל אחד מגדיר את התפקיד שלו/ה. עדי סיפרה על החשיבות להכיר את קהילת בית-הספר שכוללת את התלמידים, המשפחות שלהם, המורים והמשפחות שלהם וגם הסביבה.

הדבר שעליו התמקדנו היה Restorative Justice, גישה שדוגלת "בהאנשה" של סיטואציות ומצבים, הכל מרמת תהליכי למידה, שיחה, וגם משמעת והענשה. איך אפשר להפוך בית-ספר למקום שבו המנגנונים הינם של שיח מאחה? מהם פרקטיקות מאחות (Restorative Practices), הצלחנו גם לעשות סימולציה של מקרה אלימות בבית-הספר בגישה מסורתית מול תקשורת מאחה ועל כלי מדהים שנקרא "יומן החזרת זמן" (Time back Log). אני חושב שיש כאן כמה דברים שאפשר ללמוד מהם ולקחת אותם לעשייה היום-יומית שלנו.

פגשתי את עדי במסגרת סמינר חנוכה בהובלת קהילת ידידי הייטק-היי בישראל, תודה על החיבור לניר בוסקו ויעקב שניידר.

 

קישורים:

https://hthgse.edu/hth-unboxed/

קהילת ידידי הייטק-היי ישראל https://tinyurl.com/v2uhglp

קריאה מומלצת בשבילך:
bottom of page