top of page

פרסונה 39 - הוד לוי

03/01/2019

הוד לוי באמצע שנתו החמישית במערכת החינוך בבית-ספר יסודי, לאחרונה התחיל לחקור לעומק חינוך אלטרנטיבי וגילה בית-ספר שלומדים בו בתוך אסם, בית-ספר שמלמד לפי תחומי עניין ובכלל חושב שצריך ללמד כל אחד בשיטה שלו לפי האינטליגנציה המובילה שלו. הזכרתי שהוא בכיתה ה'?!

לפעמים אומרים שילדים לא רוצים ללמוד ולהתפתח, אבל הוד מהווה הוכחה נוספת לכך שכאשר יש דברים שמסקרנים ילדים הם יכולים להגיע למקומות מדהימים.

ישבנו יחד לדבר על המחקר שלו, מה הוא למד? אילו בתי-ספר הוא מכיר מהעולם? מתי לדעתו בית-ספר צריך להתחיל אבל הוד הסביר גם למה הוא חושב שזה בעייתי. הוד לא רק חולם, הוא מאוד מציאותי ויודע להבין את המורכבות של המערכות השונות.

אם רק נקשיב לילדים בבתי-הספר, נצרף אותם לתהליך החשיבה והעבודה המשותפת לבניית מערכות חינוך רלוונטי, אולי נגיע לתובנות משותפות משמעותיות בדרך מהירה ואפקטיבית.

קריאה מומלצת בשבילך:
bottom of page