top of page

פרסונה 42 - יהונתן דורון

14/02/2019

אמון שווה עיקביות לאורך זמן, זו נוסחה שריד הופמן המייסד של לינקדין המציא והיא מאוד תקפה לעולם החינוך, לתפיסה ולדרך החינוכית של יהונתן דורון. גם אם זה לקח לו כמה שבועות או חצי שנה, יהונתן לא ויתר כדי לייצר קשר אישי ומשמעותי עם התלמידים שלו בביה"ס הדמוקרטי או בפנימיה שבה חנך.

ממדריך בפנימיה, דרך מורה ומנהל תיכון ועד להיותו הגבר היחיד בקורס של מיכל דליות סופר נני, יהונתן עבר דרך מגוונת בעולם החינוך וכל זאת בלי תעודת בגרות או תואר אקדמי. יהונתן הוא אבא של מישל ואמלי, מנהל מסגרת חינוכית בבת ים, מבצע טיפולים למשפחות בקליניקה בין יתר הדברים הרבים.

יצא לנו לדבר על התהליכים השונים בדרכו, על הפעמים שהוא רצה לתת לתלמידים שלו חופש אבל שזה יקרה בדרך שלו ומה הוא למד מזה וגם על הספר המדהים שלו "כל מה שילד צריך".

קישורים:

קישור לאתר של יהונתן דורון: https://www.jonathandoron.com/

קישור לדף הפייסבוק של יהונתן "סופר דדי": https://www.facebook.com/JonatanDoron80/

קריאה מומלצת בשבילך:
bottom of page